آرشیو دسته: دکوراسیون آشپزخانه

نور در معماری

۱۳ آذر, ۱۳۹۸ دکوراسیون آشپزخانه 0
نور در معماری

كلام نخست

معماری و نور به همان اندازه به یکدیگر وابسته اند كه جسم و روح. یکی برای زنده بودن و دیگری برای حضور مادی در این جهان به دیگری نياز دارد و آن هنگام كه نور بر جسم فضا جاری می شود هر دو جهان مرئی «وجود» پيدا می كنند. یکی از چالش هایی كه معماری امروز با آن سر و كار دارد طرح این سؤال است كه حضور نور و بخصوص نور طبيعی در معماری می تواند معنایی فراتر از روشنایی داشته باشد و آیا دستيابی به الگوی صحيحی از بکارگيری نور امکان پذیر است؟ و یا اساسا لزومی در آن است؟ مسأله مهم در این ميان آن است كه با بالا رفتن تکنيکهای ساخت و ساز دستيابی به سهولت در اجرا، در بيشتر موارد توجه به ظرافت هایی كه در گذشته و در سبک های متنوع معماری كشورمان به نور بوده متأسفانه امروزه دیگر به چشم نمی خورد و به نظر مي رسد نيروی كارآمد نور در ادراک فضا و بالا بردن كيفيت معماری وبدنبال آن كيفيت زندگی بدون استفاده شده است. ادامه مطلب